Přihlásit se
Jak se přihlásit? Zapomenuté heslo

Formulář změna oprávněné osoby

Údaje o odběrném místě

Číslo odběrného místa
Číslo vodoměru
Stav na vodoměru
Datum provedení odečtu
PSČ
ObecČást
Ulicečp.čo.
Katastrální územíč. parc. 

Odběratel-vlastník nemovitosti


Jméno / název

Titul (před)   Příjmení   Jméno   Titul (za)  
Datum narození
Telefon E-mail

Adresa trvalého bydliště

PSČ
ObecČást
Ulicečp.čo.

Původní plátce faktur


Jméno / název

Titul (před)   Příjmení   Jméno   Titul (za)  
Datum narození
Telefon E-mail

Adresa trvalého bydliště

PSČ
ObecČást
Ulicečp.čo.

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování

PSČ
ObecČást
Ulicečp.čo.
Jméno/ název

Zadat údaje nové oprávněné osoby (plátce faktur)

Tuto část vyplňte pouze v případě, že novou oprávněnou osobou (plátcem faktur) je jiná osoba než odběratel (vlastník nemovitosti)
Formulář po vytištění doplňte o chybějící údaje, potvrďte podpisem a naskenovaný dokument odešlete na e-mail: prodejvody@cevak.cz. (případně zašlete poštou na adresu ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice)
* Povinná položka - nutno vyplnit
(*) Nápověda nad položkou. Najeďte kurzorem myši nad text a zobrazí se podrobnější informace