Login
How to login? Forgotten password

Formulář změna odběratele

Údaje o odběrném místě

Číslo odběrného místa
Číslo vodoměru
Stav na vodoměru ke dni ukončení smlouvy
ZIP
CityMunicipality
StreetNo.Street num
Katastrální územíč. parc. 

Datum účinnosti změny

Žádám o ukončení smlouvy o dodávce vody / o odvádění odpadních vod ke dni

Původní odběratel


Jméno / název

Titul (před)   Příjmení   Jméno   Titul (za)  
Datum narození
Telefon E-mail

Adresa trvalého bydliště

ZIP
CityMunicipality
StreetNo.Street num

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování

ZIP
CityMunicipality
StreetNo.Street num
Jméno/ název

Zadat údaje nového odběratele

Ostatní výše neuvedené skutečnosti


Formulář po vytištění doplňte o chybějící údaje, potvrďte podpisem a naskenovaný dokument odešlete na e-mail: prodejvody@cevak.cz. (případně zašlete poštou na adresu ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice)
* Povinná položka - nutno vyplnit
(*) Nápověda nad položkou. Najeďte kurzorem myši nad text a zobrazí se podrobnější informace.