Přihlásit se
Jak se přihlásit? Zapomenuté heslo

Nové odběrné místo

Číslo vyjádření
Vyjádření společnosti ČEVAK a.s. pro stavební povolení (číslo jednací)

Adresa odběru *

PSČ
ObecČást
Ulicečp.čo.
Katastrální územíč. parc. 

Vlastník připojené stavby nebo pozemku *


Jméno / název

Titul (před)   Příjmení *   Jméno *   Titul (za)  
Datum narození *
Telefon* E-mail

Adresa trvalého bydliště *

PSČ
ObecČást
Ulicečp.čo.

Adresa pro zasílání písemností (je-li odlišná od adresy bydliště nebo sídla)

PSČ
ObecČást
Ulicečp.čo.
Jméno/ název

Kontaktní osoba

Titul (před)     Příjmení     Jméno     Titul (za)  
TelefonE-mail

Požadavky na smlouvu *

Vlastník vodovodní přípojky (v případě že je odlišný od vlastníka připojené stavby nebo pozemku)
Vlastník kanalizační přípojky (v případě že je odlišný od vlastníka připojené stavby nebo pozemku)

Způsob využití nemovitosti

předpokládaná roční průměrná spotřeba vody v m3

Vlastní zdroj vody *

Způsob využití vlastního zdroje

Platební styk

Způsob úhrady faktur *
Číslo účtu /
 
Faktury nebudou zasílány poštou

Způsob vrácení přeplatků *
Číslo účtu * /

Způsob úhrady záloh *
Číslo účtu /
Četnost zálohových plateb * Předpokládaná výše zálohy
Výše zálohy a její četnost může být dodatečně upravena dle skutečné spotřeby

Ostatní výše neuvedené skutečnosti


* Povinná položka - nutno vyplnit